Conflict met de overheid? Zo los je het op

De burger roept: ‘Het is niet eerlijk’. De overheid roept terug: ‘Het is rechtmatig’. Zie daar in een notendop de kern van veel conflicten tussen burgers en de overheid. Tijdens de thema-bijeenkomst ‘Een overheid zonder conflicten’ van de Vereniging Mediators Overheid (VMO) kunnen ambtenaren en belangenbehartigers op 12 maart leren dergelijke conflicten te voorkomen of in elk geval binnen de perken te houden. Mediator en VU-hoogleraar Dick Allewijn zal spreken over macht bij overheidshandelen. Allewijn is de auteur van het boek ‘Met de overheid om tafel, fairplay aan beide kanten’....
mr online
17-02-2020 12:59