Vrouw neemt zelf ontslag en eist na weigering WW-uitkering baan terug. Rechter gaat hier niet in mee.