Coronacrisis: wettelijke bevoegdheden voor maatregelen

DEN HAAG (PDC) - Momenteel is het openbare leven in de greep van overheidsmaatregelen die worden genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Alhoewel men over het algemeen doordrongen lijkt van de ernst van de situatie, kunnen mensen zich afvragen waar de regering wettelijk het recht vandaan haalt deze maatregelen op te leggen. Naast de Nederlandse Grondwet, die in het algemeen bepaalt dat de overheid maatregelen treft ter bevordering van de volksgezondheid (artikel 22, eerste lid) wordt dat recht ontleend aan de Wet publieke gezondheid (Wpg).
parlement
25-03-2020 14:27