Het effect van ruilverkaveling op hypotheekrechten