Werkwijze van de Rechtspraak na 6 april

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak vanaf 17 maart alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten. Urgente zaken gaan wel door, maar in principe zonder fysieke zitting. Vandaag is na overleg met betrokken partijen besloten deze situatie ook na 6 april voort te zetten. Het soort zaken dat inhoudelijk wordt behandeld, zal wel langzaamaan worden uitgebreid.Uitgangspunt blijft ook dan dat erin principe geen zittingen plaatsvinden en er geen fysiek contact is met partijen; er zal in beginsel tele(fonisch) gehoord worden of van andere mogelijkheden, zoals Skype for Business, gebruik worden gemaakt. Schriftelijke procedures blijven, net als nu, zoveel mogelijk...
rechtspraak.nl
25-03-2020 00:00