Handhavingsjurist

Voor de gemeente Heerde zoekt legalSearch een Handhavingsjurist. Je gaat aan de slag voor de afdeling ROW. Je bent primair verantwoordelijk voor een tijdige, adequate en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van integrale handhavingsprocessen. Daarnaast lever je een juridische bijdrage aan complexe vergunningaanvragen, en ben je binnen de afdeling het aanspreekpunt voor algemeen – juridische vragen. Buiten de afdeling ROW ben je medeverantwoordelijk voor de juridische kwaliteit op concernniveau. Je gaat je bezighouden met o.a.: bereik qua wetgeving (Wabo, Wet ruimtelijke ordening, APV, Opiumwet, Gemeentewet), het opstellen van vooraankondigingen en het opleggen van herstelsancties, overleg/ afstemming met toezichthouders, het bewaken van termijnen en het invorderen van verbeurde dwangsommen/ kosten bestuursdwang, het opstellen van verweerschriften en de vertegenwoordiging bij de commissie bezwaarschriften en bestuursrechter inzake handhavings- en vergunningprocedures. En tenslotte...
legalsearch
19-05-2020 14:36