Algemene Rekenkamer: financiële verplichtingen Rijk voldoen in 2019 te vaak niet aan de norm

DEN HAAG (PDC) - De Algemene Rekenkamer heeft bij monde van haar voorzitter Arno Visser haar verantwoordingsonderzoek over 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden. De Rekenkamer controleert of alle financiële verplichtingen die Rijk in 2019 is aangegaan, ruim 267 miljard euro, rechtmatig zijn. Dat is voor 98,92 procent het geval. Daarmee komt de overheid voor het eerst in ruim tien jaar onder de toegestane grens van 1 procent.
parlement
20-05-2020 14:30