Besluiten Commissie Mijnbouwschade Groningen hebben civielrechtelijk karakter, maar wel in de zin van Awb