Kabinet stemt in met financieel vangnet voor sociaal advocaten

Sociaal advocaten die als gevolg van de coronamaatregelen hun inkomsten vanuit de gesubsidieerde rechtsbijstand met meer dan 20% hebben zien dalen, kunnen rekenen op aanvullende financiële steun van de overheid. Dit heeft het kabinet woensdag bekendgemaakt. De ministerraad heeft ingestemd met dit extra vangnet voor de sociale advocatuur ‘om ervoor te zorgen dat mensen met een kleine portemonnee toegang tot het recht blijven houden’, aldus een bericht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Sociaal advocaten, mediators en bijzondere curatoren die staan ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en voldoen aan het criterium van tenminste 20% omzetdaling, kunnen een aanvraag doen voor een tegemoetkoming. Over het gedeelte dat boven de daling van 20%...
advocatie
20-05-2020 14:45