Raad van State preciseert: wanneer is sprake van een Wob-verzoek?