Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND naar Tweede Kamer

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid ingestemd met indiening van het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND’ bij de Tweede Kamer. De nieuwe wet regelt dat de Staat asielzoekers een jaar geen dwangsom hoeft te betalen als asielaanvragen te laat worden behandeld. Deze wet blijft van toepassing totdat permanent in de afschaffing van dwangsommen wordt voorzien.
veiligheid & justitie
20-05-2020 13:00