Benoeming directeur-generaal Volksgezondheid bij VWS

Drs. M. (Marjolijn) Sonnema wordt directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 20 juli 2020.
binnenlandse zaken
26-06-2020 15:30