Eerste raming 2020: schuld loopt op tot 63% bbp

In de eerste raming die het kabinet in 2020 heeft gemaakt, komt het begrotingstekort aan het eind van het jaar uit op 8,7% van het bbp. Dat gaat om een tekort van 68 miljard euro. De maatregelen die zijn genomen om het coronavirus onder controle te krijgen zorgen voor een flinke bijstelling; met Prinsjesdag was de verwachting nog dat er in 2020 een overschot zou zijn van bijna 2 miljard euro. De overheidsschuld loopt op tot 63,1% bbp, ofwel 491 miljard euro. Minister Hoekstra van Financiën heeft deze raming naar de Tweede Kamer gestuurd.
financiën
26-06-2020 15:30