Gemeente handelde niet onrechtmatig door oplevering van bouwkavels met hoogteverschillen