Wetsvoorstel instelling adviescollege rechtspositie politiek ambtsdragers

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel adviescollege rechtspositie politiek ambtsdragers. Het doel van het wetsvoorstel is de instelling van een onafhankelijk en permanent adviescollege dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven over de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Het betreft zowel volksvertegenwoordigers, zoals Kamerleden en raadsleden maar ook bestuurders, zoals bewindspersonen, burgemeesters, wethouders en gedeputeerden. Het wetsvoorstel wordt nu bij de Tweede Kamer ingediend.
binnenlandse zaken
26-06-2020 15:30