Juridisch adviseur Sociaal Domein (interim)

Voor de gemeente Alphen aan den Rijn zoekt legalSearch een juridisch adviseur Sociaal Domein (interim). Je gaat aan de slag voor het team Juridische Zaken & Inkoop – Inwoners. Je geeft juridisch advies over overbruggingscontracten en -subsidies (incl. cultuur), over leidraden aanbestedingen met het accent op samenhang/ integraliteit/ toegang/ wettelijk kader Wmo en verordening sociaal domein. Je schrijft mee aan conceptovereenkomsten aanbestedingen. Je beantwoordt juridische vragen over Nota van Inlichtingen, je geeft advies over gunnings-/afwijzingsbrieven en subsidieregeling preventie. Verder schrijf je ook mee aan subsidie uitvragen, beantwoord je vragen hierover, je toetst subsidie aanvragen en je stelt subsidieverleningen en afwijzingen op. Daarnaast lever je specifiek voor Cultuur, waar nodig, een bijdrage aan de contractering van de cultuurbundel en subsidiering van culturele instellingen. Gezocht wordt een adviseur (WO) met ervaring in een juridische adviseursrol binnen het...
legalsearch
28-06-2020 11:33