Invordering dwangsommen: voor beroep op gebrek aan financiële draagkracht is overleggen belastingoverzicht niet voldoende