Navorderingstermijn successierecht van 15,5 jaar is proportioneel

De Edelweissroute is erop gericht het recht van successie/erfbelasting over zwart vermogen van de erflater te ontduiken door pas na het verstrijken van de navorderingstermijn van 12 jaar de Belastingdienst te informeren. Het hof oordeelt dat de in artikel 66 SW opgenomen onbeperkte...
recht.nl
30-06-2020 17:41