Transitievergoeding verlagen bij brede inzetbaarheid