Welk vorderingsrecht heeft de gedupeerde aandeelhouder?