Juridisch medewerker - Sociaal Domein (interim)

Voor de gemeente Twenterand zoekt legalSearch een juridisch medewerker - Sociaal Domein (interim). Je vervult de juridische adviesfunctie binnen het vakgebied maatschappelijke ondersteuning en participatie. Je behandelt bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigt de gemeente c.q. het gemeentebestuur bij rechterlijke instanties. Je toetst incidenteel beschikkingen en rapportages van collega's. Ook lever je een bijdrage aan de juridische kwaliteit en deskundigheidsbevordering van collega's en je geeft feedback aan collega's over de juridische kwaliteit. Verder adviseer je bij complexe juridische vraagstukken en je denkt (buiten de kaders) mee bij het zoeken naar oplossingen en maatwerk. Je valt onder het onderdeel Bedrijfsvoering, cluster Bestuurlijk-Juridische Zaken. Binnen dit cluster zijn drie adviseurs werkzaam voor het sociaal domein, waarvan twee adviseurs fysiek bij de vakafdeling zitten, waaronder ook deze functie....
legalsearch
30-07-2020 20:48