Allround juridisch adviseur (interim)

Voor de gemeente Meppel zoekt legalSearch een allround juridisch adviseur (interim). Je adviseert en ondersteunt de verschillende afdelingen, het bestuur en management ten aanzien van juridische vraagstukken. Primair ligt het accent op de privaatrechtelijke advisering, bijvoorbeeld op het gebied van contractenrecht, huurrecht, aansprakelijkheid en aanbestedingsrecht. Ook houd je je bezig met bestuursrechtelijke advisering, waaronder op het gebied van subsidieverlening, de Wet openbaarheid van bestuur en klachtbehandeling. Maar ook het opstellen van overeenkomsten maakt onderdeel uit van de functie. Verder neem je deel aan projecten binnen de organisatie waarbij een beroep wordt gedaan op je juridische expertise. En tenslotte adviseer je over en schrijf je (juridische) beleidsdocumenten....
legalsearch
15-10-2020 09:42