Gebrek aan de vereiste juridische kennis om een prestatie te kunnen beoordelen kan verjaring verhinderen