Winbare bodembestanddelen bij onteigening: verdeling van het voordeel bij helfte is geen uitgangspunt