Online cursus Personenvennootschappen en de flex-BV

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies. Recentelijk is een forse stroom baanbrekende rechtspraak ontstaan op het terrein van de maatschap, VOF en CV. Belangrijke vraagstukken over aansprakelijkheid, ontwikkelingen rondom interne en externe verhouden binnen de drie personenvennootschapsvormen en de vormgeving van samenwerkingsverbanden spelen hierbij een belangrijke rol. Verder roept het gewijzigde BV-recht in de praktijk nog steeds veel vragen op. Maar naast de haken en ogen die aan deze nieuwe rechtsvorm kleven, biedt de Flex-BV ook veel nieuwe mogelijkheden. Tijdens dit webinar wordt u op de hoogte gebracht van deze knelpunten (en hoe deze praktisch op te lossen), maar vooral ook de vele nieuwe mogelijkheden die de Flex-BV biedt. U wordt tijdens dit webinar deskundig op de ...
advocatie
16-10-2020 16:52