Provincies maken werk van Omgevingswet met nieuw Crisis- en herstelwetexperiment

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de 23ste tranche van de Crisis- en herstelwet (Chw). Via een nieuw experiment uit deze tranche kunnen de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht – net als ruim 200 gemeenten – alvast experimenteren met de verbrede reikwijdte die centraal staat in de Omgevingswet. En zo nu al werk maken van maatschappelijke opgaven als de energietransitie.
binnenlandse zaken
16-10-2020 14:30