Noodzaak extra opvangplekken asielzoekers en huisvesting vergunninghouders steeds urgenter

Er zijn nog altijd extra opvangplekken nodig voor asielzoekers. De locaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) raken vol en het aantal vergunninghouders dat wacht op een woning wordt steeds groter. Provincies en gemeenten spannen zich in om meer opvangplekken te vinden, maar die inspanningen ‘renderen vooralsnog niet voldoende’. Dat schrijven staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel en Migratie) en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) dinsdag namens de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie aan de Commissarissen van de Koning en de burgemeesters.
veiligheid & justitie
03-11-2020 11:00