Duidelijkheid over kostenveroordelingen in medische tuchtzaken?