Werknemer levert geen ernstige wanprestatie door te weigeren de bedrijfsarts te bezoeken