Wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke huurcontracten in consultatie

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft twee voorstellen in internetconsultatie gebracht. Het gaat om het wetsvoorstel om een tijdelijk huurcontract eenmalig te verlengen en om het invoeren van een opkoopbescherming. De opkoopbescherming zorgt ervoor dat in gewilde gebieden huizen beschikbaar blijven voor mensen die er zelf in gaan wonen.
binnenlandse zaken
24-11-2020 13:33