Bij bestanddeelvorming ex art. 3:4 lid 2 BW draait het om de fysieke verbondenheid met de hoofdzaak