‘Centraal aandeelhoudersregister en UBO-register vullen elkaar aan’

Het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) en het UBO-register kunnen uitstekend naast elkaar bestaan. Tot deze conclusie komen professor Niek Zaman (voormalig notaris Loyens & Loeff) en onderzoeker Hannah Erdman van de Universiteit Leiden. Zij pleiten daarom voor een snelle invoering van het CAHR. Door de invoering van het UBO-register eind september 2020, werd de behandeling van het wetsvoorstel inzake het CAHR opgeschort. Vanuit de Tweede Kamer bestond weerstand tegen de komst van het centraal aandeelhoudersregister, vanwege zware administratieve lasten en een mogelijke overlap met het UBO-register. Ook de Raad van State uitte kritiek op het initiatiefwetsvoorstel vanwege deze vermeende overlap. Volgens Zaman en Erdman in hun eerder deze maand
advocatie
25-01-2021 11:59