Hoge Raad: civiele zaken digitaal

Ook daarna verloopt de uitwisseling van stukken tussen partijen en de Hoge Raad via het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad. In verzoekschriftprocedures die voor 1 april 2021 gestart zijn, wordt nog op de gebruikelijke manier geprocedeerd. Bij de Hoge Raad is in 2017 al verplicht digitaal procederen ingevoerd voor civiele vorderingsprocedures. Ook voor straf- en belastingzaken is het portaal Mijn Zaak Hoge Raad beschikbaar. Het bericht Hoge Raad: civiele zaken digitaal verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
22-02-2021 13:38