Wetboek van Strafvordering naar Raad van State

Het huidige Wetboek van Strafvordering dateert van 1926 en is zwaar verouderd. Bovendien is het na zo’n 150 wijzigingen een lappendeken geworden. Daarom is een aantal jaar geleden, in 2014, begonnen met de modernisering van het wetboek, dat de spelregels voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten bevat. Het wetsvoorstel is inmiddels al enige tijd klaar....
mr online
06-04-2021 09:48