Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020 maakt belang flexibiliteit duidelijk