Minister Koolmees na Deliveroo-arrest: arbeidsrelatie altijd individueel toetsen

Het vaststellen of een arbeidsrelatie kwalificeert als een dienstbetrekking, vergt altijd een individuele toetsing van alle feiten en omstandigheden van het geval, in onderlinge samenhang bezien. Dit antwoordt minister Koolmees op Kamervragen over de uitspraak van het hof dat Deliveroo-bezorgers gewoon werknemers zijn. De uitspraak die het Gerechtshof Amsterdam in februari deed, gaat specifiek over de situatie van Deliveroo-bezorgers. Het vaststellen of een arbeidsrelatie kwalificeert als een dienstbetrekking vergt altijd een individuele toetsing van alle feiten en omstandigheden van het geval in onderlinge samenhang bezien, aldus de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn antwoord op Kamervragen van de PvdA. Rechterlijke uitspraken zi...
advocatie
19-05-2021 07:30