Podcast over nieuw wetboek: ‘Betere samenwerking strafrechtketen nodig’

Letschert is voorzitter van de in september 2019 door het ministerie van Justitie en Veiligheid ingestelde onafhankelijke Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering. Deze commissie heeft als taak een raming te maken van de inspanningen en kosten die nodig zijn voor de invoering van het nieuwe wetboek en moet het maatschappelijk belang ervan duidelijk maken....
mr online
20-05-2021 08:56