NOvA verduidelijkt: advocaat blijft ook bij intern feitenonderzoek partijdig

Ook de advocaat die intern feitenonderzoek doet, blijft een partijdige belangenbehartiger van de cliënt. Hij mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en moet zijn onafhankelijkheid bewaren, zo verduidelijkt de Orde van Advocaten (NOvA) de gedragsregels bij fraudeonderzoeken. Na een eerdere aankondiging in februari, heeft de algemene raad van de NOvA de toelichting op gedragsregel 2 – over onafhankelijkheid en partijdigheid – uitgebreid met meerdere richtlijnen en ‘waarschuwingen’ bij het verrichten van interne fraude- of compliance-onderzoeken bij cliënten. Hierbij onderkent én onderstreept de NOvA kortom dat van onafhankelijkheid bij dergelijke onderzoeken door advocaten geen sprake is, zoals recentelijk ook twee gerechtshoven al in arresten benadrukten. De orde vindt deze...
advocatie
21-05-2021 16:12