'Vertrouwenspersoon' mag geheimhouderstelefoon gebruiken