Hoven en advocaten stellen prejudiciële vragen over limiet lengte processtukken

Ruim zestig advocaten en de Staat stellen samen prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over de bevoegdheid van de gerechtshoven om een limiet te stellen aan de lengte van processtukken. Dat bleek woensdag in de Haagse rechtbank tijdens het kort geding van de advocaten tegen de Staat over de limiet. Sinds 1 april dit jaar geldt bij de vier gerechtshoven de regel dat processtukken in civiele procedures maximaal 15 tot 25 pagina’s lang mogen zijn, afhankelijk van het soort stuk en los van gebruikte lettertypes. Deze vernieuwing van het procesreglement bleek al snel tegen het zere been van veel advocaten. Van hen ondertekenden er 69 de dagvaarding voor het
advocatie
26-05-2021 16:19