‘Onvindbare’ Hengelose advocate van tableau geschrapt

Meerdere cliënten hoorden amper van haar. Op hun klachten bij de deken volgde geen reactie. De ontruiming van het kantoor van deze advocate uit Hengelo – wegens acht maanden huurachterstand – was de druppel; de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden heeft haar op 17 mei van het tableau geschrapt. In 2018 vinden er voor het eerst gesprekken plaats tussen de advocate en deken Luttikhuis van de Orde van Advocaten Overijssel, na meerdere klachten dat zij vaak te laat of niet reageert op vragen van haar cliënten. Ondanks enkele maanden begeleiding door een ervaren advocaat, gebeurt dit in de jaren erna vaker. De advocate moet zich meermaals verantwoorden voor de tuchtrechter wegens haar onbereikbaarheid en het negeren van cliënten; een waarschuwing, berisping en enkele voorwaardelijke schorsingen sorteren echter geen effect, zo blijkt. Begin december 2020 wijst de rechtbank Overijssel een ontruimingsvonnis tegen haa...
advocatie
26-05-2021 11:00