Minister wil pre-pack tijdelijk mogelijk maken bij ziekenhuizen en scholen

Het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I (WCO I) geeft een wettelijke regeling voor de stille bewindvoerder en pre-pack. Op 25 mei is een novelle op dit wetsvoorstel in consultatie gegaan, die de toepassing van de WCO I tijdelijk beperkt tot onder meer ziekenhuizen en scholen. Behandeling wetsvoorstel WCO I Bij de Eerste Kamer is sinds 2016 het voorstel voor WCO I in behandeling. Dit voorstel maakt het wettelijk mogelijk dat rechters bij een aanstaand faillissement al vóór de faillietverklaring kunnen meedelen wie aangesteld zal worden als curator (stille bewindvoerder). De curator kan zich op die manier in relatieve rust voorbereiden op de taak die hem te wachten staat. Zo kan hij na de faillietverklaring direct daadkrachtig handelen. Bijvoorbeeld door het voorbereiden van een pre-pack. Dit vergroot de kans op een maximale opbrengst voor de schuldeisers en een doorstart van nog ren...
advocatie
31-05-2021 13:12