Rechter, tevens advocaat Pels Rijcken, is niet partijdig in advocatengeschil