Nieuw auteursrecht: ‘Gamechanger voor techplatforms’

Na een lang en intensief lobby- en wetgevingstraject is op 17 april 2019 de Europese DSM-Richtlijn aangenomen. EU-lidstaten moesten deze Europese wetgeving uiterlijk 7 juni omzetten naar hun eigen wetgeving. “Bij de implementatie ervan in de Nederlandse wetgeving is de inhoud van de DSM-richtlijn zo letterlijk mogelijk overgenomen”, zegt Dirk Visser, hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden en advocaat bij Visser Schaap & Kreijger in Amsterdam. Hij publiceert regelmatig artikelen over IE-kwesties op mr-online....
mr online
01-06-2021 10:00