Online <i>proctoring</i> bij tentamens blijft toegestaan