Jeugdcriminaliteit lijkt af te nemen, ernstig geweld neemt echter toe

In de Monitor Jeugdcriminaliteit 2020 worden ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit gepleegd door minderjarigen (12 tot 18 jaar) en jongvolwassenen (18 tot 23 jaar) in de periode 2000 tot 2021 beschreven. De nadruk ligt hierbij op de jaren 2015 tot 2020. Die criminaliteit is de laatste paar jaar gedaald – onder de meeste bevolkingsgroepen, binnen de meeste buurten en voor de meeste typen delicten. Zo daalde het aantal door de politie geregistreerde minderjarige verdachten van 18 per duizend leeftijdsgenoten in 2015 naar 15 per duizend leeftijdsgenoten in 2019. De afname blijkt ook uit het aantal veroordeelde minderjarigen: dat is in 2019, vergeleken met 2015, met een derde gedaald naar 5700, een afname van 7 naar 5 per duizend leeftijdsgenoten. Ook ligt het aandeel jongvolwassenen dat in een enquête zelf aangeeft een delict te hebben gepleegd in 2020 lager dan in 2015....
mr online
03-06-2021 12:38