TK Beantwoording gestelde vragen tijdens schriftelijk overleg over de JBZ-raad van 7-8 juni 2021