Bedrijfsschade door gedwongen (corona)sluiting gedekt onder verzekeringspolis?