Hoge Raad: handhaving tegen curator leidt inderdaad tot boedelschuld