Hoge Raad over causaal verband in het verzekeringsrecht: de ‘dominant cause’ onderuit